Factory | โรงงานและขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐานทุกขั้นตอนการผลิต การทดลองวิจัยและการตรวจสอบ เราใสใจและมุ่งมั่นเพื่อคุณภาพ ด้วยการจัดการที่มาตรฐาน ใส่ใจในทุกกระบวนการดำเนินสายการผลิตผลิตภัณฑ์โพลีคาร์บอเนต ด้วยเครื่องจักรนำเข้ากว่า 4 เครื่องด้วยกัน กำลังการผลิต 450 ตัน/ปีรวมทุกผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้เราสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์และบริหารการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริการ และให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์โพลีคาร์บอเนตที่ดีทีสุด เชื่อมั่นได้เป็นที่ยอมรับระดับ มาตรฐานสากล ISO : 9001.
​"เราเป็นผู้นำด้านการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์คาร์บอเนต"